Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie został utworzony we wrześniu 2013 roku. Początkowo w skład zespołu wchodzili jedynie studenci WAT, a obecnie należą do niego również sympatycy oraz absolwenci Akademii.

Chór Akademicki WAT tworzą ludzie młodzi i ambitni, których połączyła wspólna pasja – zamiłowanie do muzyki. Pasję tę pogłębiają wspólnym śpiewem, co wiąże się nie tylko z występami, ale również licznymi próbami, ciężką pracą oraz zaangażowaniem w działalność zespołu. Choć – jak mówi przysłowie – bez pracy nie ma kołaczy, jednak to otwartość oraz miła i rodzinna atmosfera, które panują podczas wspólnych spotkań, stanowią podstawę sukcesu.

Starannie wyszukany i różnorodny repertuar pozwala na uświetnianie nie tylko uroczystości uczelnianych, ale także na współzawodnictwo w licznych konkursach festiwalach, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Swój pierwszy sukces, Chór Akademicki WAT odnotował po zaledwie kilku miesiącach działalności. Do chwili obecnej został wyróżniony na kilkunastu festiwalach, niejednokrotnie otrzymując I nagrodę.

Chór Akademicki WAT jest również organizatorem Festiwalu Cantat viWAT, którego druga edycja przewidziana jest na rok 2018.